AFHÆNGIGHEDSSKABENDE MEDICIN


Sundhedsstyrelsen er den 01.10.17  kommet med nye regler angående receptbestilling af beroligende medicin sovemedicin:
Det fremgår af vejledningen, at afhængighedsskabende medicin skal udskrives ved en personlig konsultation mellem læge og patient.

Der skal altid være en plan for, hvornår behandlingen skal stoppe, med mindre der er tale om helt akut behandling og enkeltstående ordination.