TIDSBESTILLING


Tidsbestilling foregår telefonisk hos sekretæren i telefontiden mellem kl. 9.00-12.00 eller via E-portalen.
Tid hos sygeplejerske kan KUN bestilles telefonisk.
Tid til attester, graviditetsundersøgelser og børneundersøgelser kan ligeledes kun bestilles telefonisk.

Ved tidsbestilling til børn gør vi opmærksom på, at barnet skal oprettes selvstændigt med CPR nr. i E-portalen

Der er afsat 15 min. per konsultation, hvor der som udgangspunkt behandles én problemstilling - evt. flere men kun hvis tiden tillader det.

Ved AKUT opstået sygdom kontaktes klinikken fra kl. 8.30 til kl.9.00

Vi gør opmærksom på, at der ikke kan bestilles akut tid via E-portalen.

Afbud til aftalt konsultation bedes meddelt klinikken hurtigst muligt.